© Foto: RTV Ideaal

In 2030 wil de gemeente Bronckhorst evenveel duurzame energie opwekken als dat er verbruikt wordt. De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal schetst op hoofdlijnen de route naar die energie neutrale gemeente. Vroeger werd bij de term energietransitie vooral gedacht aan het klimaat, tegenwoordig weet een ieder dat het ook gaat over de hoge energierekening, energiearmoede en de wens om voor energie niet van anderen afhankelijk te zijn.

Het doel is nog urgenter geworden. In Bronckhorst zijn er nog grote stappen te zetten. “En daar hebben we iedereen bij nodig: inwoners, ondernemers, organisaties, boeren en bedrijven” aldus een woordvoerder van de gemeente Bronckhorst. De raad legt deze zomer de basis om in Bronckhorst met de energietransitie aan de slag te kunnen gaan. De nota is bedoeld als richtingaanwijzer, waarlangs plannen kunnen worden gemaakt om een energie neutrale gemeente te worden. Die plannen maakt de gemeente Bronckhorst samen met inwoners. De plannen worden gemaakt op 3 sporen. Dit zijn Dorps Energie Plannen, regie op grootschalige wind- en zonneparken en regie op randvoorwaarden.

In ieder dorp werken inwoners, bedrijven, boeren, maatschappelijke organisaties en de gemeente samen aan hun eigen Dorps Energie Plan. In enkele dorpen heeft de gemeente Bronckhorst met de inwoners al een start gemaakt met een Dorps Energie Plan. Op dit moment geldt er een moratorium op wind tot 2024. Dat betekent dat de gemeente tot die datum geen initiatieven voor windenergie in behandeling neemt. De gemeente gaat ondertussen actief op zoek naar locaties voor het opwekken van duurzame energie.

© Foto: RTV Ideaal (Archief)