Het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek wil in principe meewerken om Zonneweide IJsselhunten aan de Oude IJsselweg in Etten te realiseren. Het zonneveld combineert het huidige gebruik, namelijk het houden van schapen, met de productie van zonnestroom. Dit zonneveld draagt bij aan het behalen van de gemeentelijke ambities op het gebied van de energietransitie zoals afgesproken in het Akkoord van Groenlo en de RES.

Het schapenfokbedrijf MTS van Aken aan de Oude IJsselweg in Etten ligt op hoge gronden. De zomers hebben steeds vaker lange droge periodes. Het gras heeft hier flink onder te lijden waardoor de schapen minder kunnen grazen. Het plan is om op het perceel deels-transparante zonnepanelen te plaatsen. Deze laten een deel van het zonlicht door. De zonnepanelen worden gemonteerd op stellages met ruimte tussen de panelen zodat het regenwater op de grond valt. Door de schaduw van de zonnepanelen is de verwachting dat de grond minder uitdroogt in de zomer, waardoor het gras beter groeit. Ook bieden de stellages schaduw aan de schapen.

”Een zonneveld heeft maatschappelijke en ruimtelijke impact. Er wordt een plan opgesteld om het zonneveld in te passen in het landschap. Er wordt een haag om het zonneveld aangeplant die biodiversiteit versterkt en het zicht op de panelen veelal zal wegnemen” aldus de gemeente Oude IJsstreek in een persbericht. Het zonneveld wordt 4,9 ha groot en zal ongeveer 5,5 GWh stroom per jaar produceren. Dat is goed voor bijna 2000 huishoudens. BHM Solar, de ontwikkelaar van het zonneveld, onderzoekt de mogelijkheden om de stroom te leveren aan lokale bedrijven.

© Foto: RTV Ideaal (archief)