De fractie van Gemeentebelangen in Lochem wil de coalitieonderhandelingen starten met een informatieve ronde. Extern deskundige, Jan Bart Wilschut, zal een inventarisatie maken onder alle partijen hoe zij kijken naar het vormen van een nieuwe coalitie, zodat er een stabiele bestuursperiode kan ontstaan. In de raadsvergadering van 30 maart zal hij zijn bevindingen presenteren, waarna de fracties hierover met elkaar in debat kunnen gaan.

Het gaat in deze informatieve ronde om het in kaart brengen van ieders positie. Welke partijen willen meedoen aan een coalitie en onder welke voorwaarden. Daarnaast zal hij ook met de partijen verkennen hoe zij straks invulling willen geven aan hun rol in de raad.

Foto: RTV Ideaal