Lijsttrekker Tom van Beek van Voor Winterswijk, de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week, heeft Frank Roerdinkholder gevraagd om de komende periode de rol van extern informateur in te vullen. Uitkomst van de informatiefase is een advies aan de gemeenteraad waarin de partijen zijn benoemd die op basis van de gevoerde gesprekken bij voorkeur samen de coalitieonderhandelingen zullen starten. Ook zal het advies aandachtspunten bevatten die relevant zijn voor het verdere formatieproces.

Voor Winterswijk heeft de informateur een nadrukkelijke opdracht meegegeven. Na een periode waarin de Winterswijkse politiek met regelmaat blijk gaf van onderlinge verdeeldheid en tegenstellingen duidelijk zichtbaar waren, niet alleen op de inhoud maar soms ook persoonlijk, wil de partij in samenwerking met alle raadsfracties deze nieuwe periode gebruiken om een andere weg in te slaan. De informateur is gevraagd om in zijn verkenning met alle partijen in gesprek te gaan over de mogelijkheid om te komen tot een raadsakkoord. Dit voor de Winterswijkse politiek unieke initiatief houdt in dat Voor Winterswijk bij sterke voorkeur raadsbreed een visie op de toekomst van onze mooie gemeente wil vaststellen.

Foto: RTV Slingeland