Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om in gesprek te gaan met een baliemedewerker in het gemeentekantoor. De gemeente Aalten vindt het, als inclusieve gemeente, belangrijk dat openbare gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. En dat iedereen op een goede manier gebruik kan maken van de diensten van de gemeente Aalten. Op donderdag 1 december is daarom bij een van de balies in het gemeentekantoor in Aalten speciale apparatuur geplaatst zodat slechthorenden beter geholpen kunnen worden.

“De gemeente Aalten streeft naar een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen”, aldus wethouder Joop Wikkerink. “Daarbij willen we graag uitgaan van de wensen van de verschillende doelgroepen zelf. Daarom hebben we ook een klankbordgroep met betrokken inwoners ingesteld. Het is mooi om te zien dat dit soort ideeën dan opborrelen en vervolgens ook snel gerealiseerd kunnen worden binnen de gemeente Aalten”.

Gemeente Aalten heeft voor de realisatie van de wensen samenwerking gezocht met PlanPlanAdvies. Zij zijn specialist op het gebied van horen en verstaan en hebben een zogenoemde loket-communicatiepost ingericht in het gemeentekantoor aan de Hofstraat in Aalten.

© Foto: Gemeente Aalten