Achterhoekse gemeenten laten de ambitie los om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat blijkt uit de nieuwe versie van het Akkoord van Groenlo, die binnenkort wordt behandeld in de verschillende gemeenteraden.

De acht Achterhoekse colleges willen nu in 2050 energieneutraal zijn, een ambitie die ook in het nationale Klimaatakkoord wordt onderschreven. Als de losse gemeenteraden hebben gestemd over het nieuwe akkoord, worden er op lokaal niveau plannen gemaakt. Dit moet leiden tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Het eerste Akkoord van Groenlo werd in 2009 opgesteld met als doel om energieneutraal te worden. Na een tweede akkoord in 2013, is dit de derde herziening van het document.

Het nieuwe streven strookt met de regionale ambitie om uiterlijk in 2050 van het aardgas af te zijn. “We staan voor een grote opgave voor verduurzaming”, aldus wethouder Gerjan Teselink van Berkelland namens de gemeenten. “En de huidige energiecrisis geeft onze opgave nog meer urgentie. Als individuele gemeenten krijgen we de opgave niet voor elkaar. Samen staan we sterker. Alle acht Achterhoekse gemeenten onderschrijven met dit nieuwe akkoord het grote belang van samenwerking op dit gebied.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: