De gemeente Lochem werkte in 2021 aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is maandag 4 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In het nieuwe mobiliteitsplan heeft de gemeente de speerpunten van het verkeer- en vervoersbeleid voor de komende jaren uitgewerkt. Het nieuwe mobiliteitsplan geeft richting aan het verkeer en vervoersbeleid voor de periode tot en met 2030.

De gemeente Lochem zet in op 4 kernambities; ‘Veilig, Leefbaar en gezond’, ‘Bereikbaarheid in balans’, ‘Duurzaam en klimaatbestendig’ en ‘Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik’. De komende jaren wordt onder andere ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Het verduurzamen van mobiliteit en toegankelijkheid voor voetgangers kregen daarnaast een belangrijke plek in het mobiliteitsplan.

Bij het mobiliteitsplan hoort ook het uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft richting aan de investeringen die de gemeente Lochem voor de komende drie jaar doet, gekoppeld aan de vier ambities. Hierin staan concrete projecten, zoals de herinrichting van diverse wegen, maar ook educatieprogramma’s met betrekking tot verkeersveiligheid en stimuleren fietsgebruik.

Foto: Gemeente Lochem