Op maandag 3 juli vond er van 16:00 tot 20:30 uur een inloopbijeenkomst over natuurgebied Hagenbeek plaats. De bijeenkomst was voor iedereen en vond plaats in Dorpshuis ’t Onderschoer, Beukenlaan 1 in Barchem.

Tijdens de bijeenkomst gaven medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel uitleg over het ontwerp inrichtingsplan voor het natuurgebied. ‘Wij willen in de Hagenbeek de droogte tegengaan. Dit kan door het grondwater- en oppervlaktewaterpeil te verhogen. Deze maatregelen zijn onderdeel van het project Klimaatrobuuste inrichting Hagenbeek,’ aldus Waterschap Rijn en IJssel. In het plan komt er ongeveer 12 hectare nieuwe natuur bij. De 50 hectare bestaande natuur wordt beter beschermd tegen verdroging. Hierdoor krijgt de natuur meer ruimte en is het gebied beter opgewassen tegen weersextremen.

Het Hagenbeek is een 42 hectare groot natuurgebied van Staatsbosbeheer. Er zijn bijzondere planten te vinden zoals Parnassia, Ogentroost, Gevlekte orchis, en Zonnedauw. In het voorjaar zijn de velden bedekt met uitbundig bloeiende orchideeën. Ook zijn de zeldzame boomkikker, tal van vogels en bijzondere insect- en reptielsoorten in het gebied te spotten.

© Foto: Waterschap Rijn en IJssel