© Foto: REGIO8

Doel van de landbouwsluizen was om de Dorpsstraat in het stadje Laag-Keppel te ontlasten. Dat is gelukt, maar het afsluiten van de Wehlsedijk en de Keppelseweg zorgde wel voor onvrede in de omgeving. Mensen waren langer onderweg naar hun werk, en wegen in het buitengebied en in de stad Doetinchem werden vaker gebruikt. Zo kwamen er tijdens de proef op de Wehlsedijk op de Eldrikseweg in Laag-Keppel en de Jonker Emilweg in Hoog- en Laag-Keppel meer dan duizend voertuigbewegingen per dag bij. Ook was er sluipverkeer over de Prinsenweg (Hoog-Keppel) met een toename van driehonderd voertuigen per dag. Op de Energieweg, en de N317 in Doetinchem liep dit zelfs op tot drieduizend voertuigen. In de Dorpsstraat reden daarentegen weer vijfduizend minder voertuigen per dag.

Ook toen de landbouwsluis op de Keppelseweg werd geplaatst had het een negatieve invloed op het woon-werkverkeer. Net als bij de eerste proef hadden hier ook omliggende dorpen last van de afsluiting. “De overlast voor direct aanwonenden en bewoners op het gebied van verkeersveiligheid en gedrag verkeer is groot”, aldus de provincie. “Zeker rondom de wegen in Nieuw Wehl en ter hoogte van Angerlo.” Ook reed er tijdens de tweede proef meer verkeer door de Dorpsstraat dan tijdens de proef op de Wehlsedijk, toch was de verkeerssituatie ook sterk verbeterd. Vooral de wegen in het buitengebied inclusief door de kern van Nieuw-Wehl werden door deze proef belast.

De provincie vindt de proef geslaagd omdat er veel cijfers zijn over verkeersbewegingen in het westen van de Achterhoek. Tijdens de proef zijn in het hele gebied verkeerstellingen gedaan om inzichtelijk te krijgen wat er gebeurde op de sluipwegen. “Die toename zorgde regelmatig voor verkeersonveilige situaties voor omwonenden en weggebruikers blijkt uit het belevingsonderzoek”, meldt de provincie. Naast zorgen bij inwoners, spraken ondernemers hun onvrede uit over gemiste omzet. Het belevingsonderzoek werd vooral ingevuld door inwoners uit Wehl en Doetinchem.

Het rapport met de uitkomsten bevat veel informatie en conclusies, maar opvallend weinig concrete aanknopingspunten richting de betrokken overheden. Toch moet er voor de zomer een besluit liggen voor de toekomst van de Dorpsstraat. Een lokale klankbordgroep gaat binnenkort met de ambtelijke projectgroep in gesprek, waarna er een advies volgt. Dit advies moet voor de zomer leiden tot een besluit vanuit Bronckhorst en de provincie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8