© Foto: RTV Ideaal (archief)

Langs de oude N18 in Eibergen, ter hoogte van het Argos tankstation, stelt de gemeente Berkelland een stuk grond beschikbaar voor een periode van 10 jaar aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA wil hier een opvanglocatie realiseren voor ongeveer 100 asielzoekers. De helft van de asielzoekers zal minderjarig zijn.

Het college vindt het belangrijk haar verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. ”Wij vinden dat iedere gemeente een steentje moet bijdragen in het opvangen van asielzoekers. Dat doen we in Berkelland momenteel met een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in Rekken en we voegen daar deze locatie aan toe” aldus burgemeester Joost van Oostrum. Met dit besluit levert de gemeente een bijdrage aan het behalen van de taakstelling voor het opvangen van asielzoekers die we met de provincie Gelderland hebben afgesproken.

De gemeenteraad stelde in mei vorig jaar de kaders vast voor opvanglocaties. In afstemming met het COA is de locatie aan de Groenloseweg, langs de oude N18, in Eibergen als meest geschikt beoordeeld om op korte termijn te ontwikkelen. De grond is eigendom van de gemeente en de locatie is op belangrijke aspecten van ruimtelijk beleid en regelgeving getoetst. Omwonenden van de locatie worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.