© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Bronckhorst verleent in principe medewerking aan de realisatie van drie kleinschalige recreatieverblijven voor verhuur, een kleinschalige ontmoetingsplek, een voedselbos en een zwemvijver aan de Akkermansstraat 8 in het buitengebied van Zelhem. Met dit plan is sprake van een vernieuwend natuurinclusief initiatief. De gemeenteraad behandelt de planologische wijziging naar alle waarschijnlijkheid in het veegplan van oktober 2024.

Op het bestaande agrarische erf komen 3 recreatieverblijven, een cursus/ontmoetingsruimte, een voedselbos en een zwemvijver. Het voedselbos zal worden aangeplant met diverse soorten struiken en bodem die onder meer fruit en noten voortbrengen, aangevuld met diverse kruidenplanten en andere vruchtdragende struiken ten behoeve van de biodiversiteit zoals de vuilboom en meidoorn. Behalve voor de hand liggende fruitbomen als appel-, peren- en perzikenbomen kunnen in de toekomst ook vruchten als de kaki geoogst worden uit het voedselbos.

”Dit plan vormt een mooie toevoeging aan de bestaande recreatiefaciliteiten in de gemeente Bronckhorst. De initiatiefnemers maken door de aanleg van het voedselbos en natuurinclusieve recreatievoorzieningen verdere natuurontwikkeling mogelijk. Ook worden bestaande gebouwen benut voor onder andere één recreatieverblijf en een kleinschalige ontmoetingsplaats” aldus wethouder Emmeke Gosselink van Ruimtelijke ordening.