In 2018 ging natuurboer Arjen van Buuren met zijn vrouw Winny samen met Natuurmonumenten een avontuur aan op landgoed Velhorst in Lochem. Namelijk om op een voormalig regulier agrarisch bedrijf de landbouwtransitie daadwerkelijk vorm te geven. Na vier jaar zijn er mooie resultaten geboekt: gezond voedsel, een gezondere bodem en aantoonbaar meer biodiversiteit op het landgoed.

Inmiddels zijn ze met hun biologische en gemende kringlooplandbouwbedrijf dan ook een voorbeeld voor velen. ”Momenteel wordt hard gewerkt aan toekomstbestendige bedrijfsgebouwen en ligt er een langjarige vorm van samenwerking. De ondertekening van het pachtcontact wordt beschouwd als een succesvolle mijlpaal.

“Wij pachten 85 hectare van Natuurmonumenten op landgoed Velhorst en verwaarden de gewassen in een korte keten tot streekproducten die lokaal rechtstreeks verkocht worden aan consumenten, winkels, restaurants en bakkers. Door dit verdienmodel krijgen we als boer een eerlijke prijs voor de producten. Door het lokaal verwaarden en verkopen van de biologische producten, dragen we bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk” aldus van Buuren.

Gewassen op de Natuurboerderij worden natuur-inclusief geteeld in stroken- en mengteelt, afgescheiden door houtwallen en met 6 meter brede akkerranden met bloemen, kruiden en granen. Kunst- en bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. Door deze aanpak is in 4 jaar tijd het bodemleven verbeterd en de vogel- en insectenstand toegenomen.

© Foto: Natuurmonumenten