© Foto: gemeente Doetinchem

De gemeenteraad van Doetinchem heeft op donderdag 22 december vergaderd over het advies tot herbenoeming van burgemeester Boumans. De raad heeft besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de burgemeester te herbenoemen voor een tweede periode van zes jaar.

De eerste termijn van burgemeester Boumans eindigt op 18 mei 2023. Omdat hij aangegeven had in aanmerking te willen komen voor herbenoeming, is de procedure daartoe gestart. Belangrijke stap in deze procedure is het advies van de gemeenteraad aan de minister. Nu dit advies positief is, zal de herbenoemingsprocedure binnen enkele maanden via Koninklijk Besluit afgerond worden.

Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’. In deze vertrouwenscommissie zaten de fractievoorzitters van alle raadsfracties. De overwegingen bij het advies en de beraadslagingen over het advies zijn volgens wettelijk voorschrift geheim. Hetzelfde geldt voor de stemverdeling bij de stemming over het advies.

© Foto: RTV Ideaal