Het is heel gebruikelijk in de Nederlands-Duitse grensregio: een Nederlands bedrijf met werknemers in dienst die in Duitsland wonen. Soms werkt dit personeel (ook) in Duitsland, bijvoorbeeld wanneer de werknemer vertegenwoordiger is en in Duitsland producten of diensten verkoopt, of wanneer de werknemer meerdere dagen per week vanuit huis werkt. Dat heeft echter wel gevolgen voor de Nederlandse werkgever. Hoe zit dat precies? De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseerden hier op 4 november een webinar over.

Aan de hand van het fictieve Nederlandse bedrijf Jansen en de Duitse werknemer Müller leidden GrensInfoPunt-adviseurs Herman Lammers en Coen van Dijk de deelnemers door het oerwoud van regels. ijdens het webinar was er ook ruimte voor het stellen van vragen. Van die gelegenheid maakten de deelnemers gretig gebruik. Kan mijn in Duitsland woonachtige werknemer nog gebruikmaken van de Nederlandse loonheffingskorting? Waar wordt mijn auto van de zaak belast? En hoe zit het met de kinderbijslag? De experts van de GrensInfoPunten konden alle vragen naar tevredenheid beantwoorden.

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen.

GrensInfoPunten