In de toekomst worden de huizen niet meer met aardgas verwarmd. De gemeente Lochem heeft laten onderzoeken hoe dit het beste kan worden aangepakt. De aanpak staat in de Transitievisie Warmte. Iedere gemeente stelt dit jaar een Transitievisie Warmte (TVW) op. In die visie melden gemeentes welke wijken het eerst zullen overschakelen. Er blijken in de gemeente Lochem weinig mogelijkheden te zijn om grote warmtenetten aan te leggen. Dit komt doordat er veel verschillende soorten woningen zijn en ook een groot buitengebied, zo blijkt uit een onderzoek van Witteveen+Bos.

“We gaan daarom geen wijken aanwijzen waar op korte termijn de aardgasaansluiting gaat verdwijnen. Maatwerk per huis ligt veel meer voor de hand. Als inwoner kun je aansluiten op een logisch moment, zoals een geplande verbouwing. En dan kiezen voor (extra) isolatie en bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. We gaan mensen daar natuurlijk wel bij helpen” aldus wethouder Duurzaamheid Henk van Zeijts.

De komende jaren organiseert de gemeente een communicatiecampagne om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de warmtetransitie. Inwoners kunnen nu voor informatie en hulp al terecht op www.regionaalenergieloket.nl/lochem en bij de energiecoaches van LochemEnergie.

Foto: Gemeente Lochem