Komende weken worden bomen verplaatst. In de laatste week van maart starten de eerste voorbereidende werkzaamheden aan de Julianaweg en Molenpoort in Lochem. Dan worden er 24 bomen verplaatst en 2 bomen gekapt. Dit alles gebeurt in aanloop naar de nieuwe herinrichting van de Julianaweg en Molenpoort. Vanwege het voorjaar is het nu de beste tijd om de bomen te verplaatsen.

Verplaatsing van de bomen is nodig omdat ze anders in het nieuwe ontwerp te hoog komen te staan. De bomen zouden dit niet overleven. Het gaat om 22 eiken en 2 lindes. De eiken worden verplaatst naar het bedrijventerrein Stijgoord in Lochem. De lindes worden daar tijdelijk gekuild en komen later weer terug aan de Julianaweg of bij de Molenpoort. Twee bomen, een eik en een esdoorn, kunnen niet behouden blijven. Bij de nieuwe inrichting van de Julianaweg en de Molenpoort hoort ook een groenplan. Uit de reacties uit een eerder gehouden enquête onder inwoners bleek dat er veel waarde wordt gehecht aan groen. Daarvoor wordt binnenkort een plan gemaakt waar een afvaardiging van de omwonenden bij betrokken worden. Op dit moment loopt de aanbesteding voor de herinrichting van de Julianweg en de Molenpoort. Hiervoor zijn vijf regionale aannemers geselecteerd. De aannemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding mag het werk maken.

Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem. De aanleg van de Julianaweg wordt zodanig dat te hard rijden niet meer mogelijk is. Daarnaast moet de Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in de stad, die later aangepakt worden. Naar verwachting kan de aannemer eind april, begin mei starten met de uitvoering. Omwonenden ontvangen voor die tijd alle informatie over de planning van de werkzaamheden en de eventuele consequenties.