De historische Canon van de gemeente Lochem is in 2021 vernieuwd. Het is een gezamenlijk product van Geschiedkundige vereniging De Elf Marken in Gorssel en het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem.

Ruim tien jaar geleden legden beide verenigingen voor het eerst de belangrijkste historische gebeurtenissen en personen vast, gaven daar een boekje over uit en zetten een samenvatting op de erfgoed-site van MijnGelderland. Daar zijn ook historische Canons te vinden van andere Gelderse gemeenten. Dit alles naar analogie van de historische Canon van Nederland.

De ‘herijking’ van de landelijke Canon was ook aanleiding om die van Lochem nog eens goed te bekijken en op te poetsen. Er zijn onderwerpen (‘vensters’) bijgekomen, ze zijn levendiger gepresenteerd en de mogelijkheden van doorverwijzing naar uitgebreide informatie zijn beter benut. geitresseerd in dit onderwerp, Neem dan een kijkje op www.mijngelderland.nl/canons/lochem

Foto: Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem