Een feestelijk moment voor de deelnemers van de dagbestedingsgroepen Simonshof, De Dierengroep en Manegegroep van Elver in Nieuw-Wehl. Donderdag 30 maart werd het hoogste punt van de kerk gevierd. Tijdens de viering van het hoogste punt werd ook de naam bekendgemaakt van deze nieuwe werkplek. Vanaf oktober heet de nieuwe werkplek Hof van Heden. In de avond werd het hoogste punt gevierd met de directe buren, bestuur Zandewierde en schutterij De Eendracht.

Dagbesteding in een kerkgebouw, dat is een grote verandering. Niet alleen omdat het functionele gebruik van de ruimtes geheel anders is, maar ook in de beleving van inwoners Nieuw-Wehl en omgeving. Veel karakteristieke kenmerken van de combinatie kerk en pastorie blijven behouden. Elver hoopt dat het opnieuw een plek wordt, in het midden van het dorp Nieuw-Wehl, waar mensen graag komen.

De nadruk ligt de komende tijd op de afwerking van de buitenkant, maar vooral ook de inrichting met onder andere de technische installaties. Daarnaast wordt er een start gemaakt met de inrichting van het terrein om de kerk heen. Er is al een boomgaard voor fruitteelt ingericht, er zijn heggen geplaatst maar er komt ook een terras met beplanting alsmede een voliere en een klein dierenverblijf.

© Foto: Elver