Het lenteweer lokt klanten naar de binnenstad van Doetinchem, maar Stadscafé Simons heeft woensdag een deel van het terras bij de Catharinakerk weg moeten halen. Gemeente Doetinchem trekt de verruiming die in de coronatijd gold in, tot frustratie van ondernemer Robby Welling.

“Iedere extra centimeter hebben we op dit moment gewoon heel hard nodig”, geeft Welling aan. Zijn terras had woensdagmiddag 260 plekken, tot een toezichthouder van de gemeente vertelde dat de zestig plekken bij de kerk weg moesten. “Het moest en zou binnen drie uur weg zijn”, vertelt Welling, die naar eigen zeggen bot ving met een verzoek bij de gemeente om te wachten met handhaven tot er een gesprek zou zijn geweest. “Al mijn argumenten worden aan de kant geschoven. We hebben al een groot genoeg terras, we moeten niet zeuren, terwijl iedere ondernemer die iets meer ruimte kan pakken, dat zal doen. Voor ondernemers is corona echt nog niet weg.”

Gemeente Doetinchem kwam horecaondernemers tijdens de coronaperiode op meerdere manieren tegemoet, onder meer via het uitstellen van het innen van belastingen, het verruimen van de terrassen en het toestemming geven om zomerterrassen afgelopen winter te laten staan. “Nu de maatregelen zijn opgeheven, gaan we weer terug naar de situatie zoals deze was”, aldus een woordvoerder. “Voor de horeca betekent dit dat ons terrassenbeleid van 2013 weer geldt. Wij kunnen als overheid niet opeens afwijken van ons eigen beleid; dat was alleen op tijdelijke basis mogelijk vanwege de coronamaatregelen.”

Vanuit het bestuur van Koninklijke Horeca Doetinchem (KHD) is vorige maand een brief naar de gemeente verstuurd. “Het gaat vooral om het vertrouwen dat wij niet voelen, we moeten samen zorgen dat de binnenstad verlevendigd”, geeft Kees Hensen namens KHD aan. Hij roept evenals Welling op tot een gesprek tussen horecaondernemers, de gemeente en andere betrokken partijen in het centrum. De gemeente verwacht volgende week met een reactie te komen.

“We staan er natuurlijk voor open om in nauwe samenwerking met alle horecaondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte in de binnenstad het terrassenbeleid komend jaar te actualiseren”, aldus de woordvoerder van de gemeente. “Uitgangspunt hierbij is de kwaliteit van de openbare ruimte, functioneel gebruik, veiligheid en openbare orde en een eerlijke verdeling van de ruimte.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8