De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is hard op weg om de eerste tweeduizend opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. De organisatie bereidt zich voor op verdere opschaling en roemt de inzet van gemeenten.

“Wij moesten tweeduizend opvangplekken creëren, en dat gaan we halen”, laat een woordvoerder namens de VNOG weten. Op dit moment zijn er in het hele gebied een kleine 1.300 locaties gerealiseerd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De VNOG is daarnaast bezig met een aantal grootschalige opvangplekken, zoals ’t Weerdje in Doetinchem. “Als de locatie geschikt wordt geacht, is het aan de gemeente om afspraken te maken met de eigenaar. Dan komt hij op de lijst van beschikbare locaties.”

Het aantal van tweeduizend, ongeveer tweehonderd per gemeente, is op dit moment nog actueel. “Maar we moeten er wel rekening mee houden dat het meer wordt”, vervolgt de woordvoerder, die daarbij wijst naar de Rijksoverheid. “We proberen daar alvast op voor te sorteren. Gemeente zijn ook druk bezig om locaties te zoeken. Iedereen begrijpt de urgentie van dit verhaal en toont enorme betrokkenheid en inzet. Dat zie je ook bij allerlei initiatieven en organisaties in de gemeenten zelf.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8