Met de huidige woningmarkt is het voor jongeren niet vanzelfsprekend om in hun geliefde dorp te kunnen blijven wonen. Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) gaat actie ondernemen op basis van de woonwensen van jongeren. Daarom vraagt PJG alle jongeren tussen 16 en 35 jaar, die wonen op het platteland of de wens hebben (terug) te verhuizen om de enquête in te vullen. Op www. pjgelderland.nl is de enquête te vinden.

De resultaten van de enquête bepalen de stappen die PJG gaat ondernemen. Het geeft inzicht in de vragen en mogelijkheden van jongeren. Met de uitkomsten kan PJG de stem van (nog meer) jongeren laten horen. Wat zijn betaalbare woningen voor jongeren en wat biedt jongeren de mogelijkheid om wel op hun locatie naar wens te wonen?

Foto: PJG