© Foto: REGIO8 (archief)

De landbouwsluizen zijn weg en de Dorpsstraat in Laag-Keppel is, in ieder geval voorlopig, weer open. De stof van de proeven daalt langzaam neer in de omgeving, inwoners van Hummelo kwamen maandagavond bij elkaar om op uitnodiging van de Dorpsraad hun mening te geven. De onvrede over de sluizen is groot, en de concrete wens vanuit het dorp is duidelijk.

“De provincie is aan zet als zij een echte oplossing willen creëren, dat is het doortrekken van de Sliekstraat”, aldus Niels Gosselink namens de Dorpsraad Hummelo. Vanuit de dorpsraad waren ze als klankbordgroep betrokken bij de gesprekken omtrent de Hummeloseweg, bij de andere deeltrajecten om de verkeersproblemen rond Laag-Keppel op te lossen, hadden ze weinig in de melk te brokkelen. Vanuit de gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland werd aan de Dorpsraad Hummelo gevraagd om vanuit het dorp met een mening over de proeven te komen, dat gebeurde maandagavond in de Gouden Karper met de bewonersraadpleging.

Vanuit de aanwezige dorpsgenoten kwam volgens Gosselink een duidelijke roep om het Sliekstraattracé naar voren, iets dat in de klankbordgroep ook leeft: “Daar is geen enkele twijfel over bij welk klankbordlid dan ook, maar zolang de provincie bij monde van de projectleider zegt: ‘dat gaat nooit gebeuren, nu niet, nooit niet, ooit niet’, dan kunnen we vechten tot we een ons wegen, maar dat gaan we niet winnen.” Eerder bleek al dat ook de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem voor die ontbrekende schakel zijn, zoals de weg van Wehl naar Hummelo wordt genoemd.

Meepraten over de Dorpsstraat kunnen Hummeloërs dus niet bij de provincie, waardoor zij zich nu maar focussen op de weg tussen Hummelo en Laag-Keppel, de Hummeloseweg. “We hebben in Hummelo eindelijk na heel lang strijden een rondweg gekregen (de N314, red.), die ligt er inmiddels twaalf, dertien jaar”, schetst Gosselink. “En dit is nog een erfenis die opgelost moet worden.” In 2022 was de Hummeloseweg ook onderdeel van het totaalpakket om de Dorpsstraat te ontlasten, toen was de wens om de straat open te houden.

De meerderheid van de aanwezige inwoners opteert nu voor een ‘koude afsluiting’ van de Hummeloseweg als beste alternatief. “De koude oversteek is niet de ideale oplossing, maar het is wel het beste wat we op dit moment voor handen hebben”, aldus Gosselink, die zich zorgen maakt over de bereikbaarheid van het dorp “De noordkant is afgesloten, daar kunnen we niet meer uit. We kunnen aan de zuidkant (rotonde Dorpsstraat, Zelhemseweg) eruit en aan de westkant (Hummeloseweg). En aan de westkant gaan we nu beperkingen aanleggen. Dat doet altijd zeer.”

Met windmolens, infrastructurele plannen en verdwijnende voorzieningen, waarschuwt Gosselink dat de omgeving van Keppel en Hummelo het afvoerputje wordt van de gemeente Bronckhorst. “Het zou fijn zijn als de sociale cohesie in deze dorpen behouden blijft”, spreekt Gosselink hoopvol. “We zitten in een hoek van Bronckhorst waar we de nodige klappen te verduren krijgen. Er spelen zoveel situaties in deze hoek dat ik echt alle bestuurders oproep om goed te kijken wat ze aan het doen zijn. Neem ons als dorpsraden, maar ook als inwoners, alsjeblieft een keer serieus.”

Ook de Dorpsraad Keppel en Eldrik heeft een avond georganiseerd om haar inwoners bij te praten en te horen over de proeven. Die vindt donderdagavond plaats in Hoog-Keppel. “We willen u informeren over de evaluatieresultaten en de voorlopige oplossingen, en zo mogelijk met u een alternatief voor de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Laag-Keppel bespreken”, valt te lezen in de aankondiging.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8