Dit jaar komt er geen ijsbaan op het Simonsplein in het centrum van Doetinchem te liggen. Hoewel de ijsbaan aanvankelijk zou worden uitgebreid met een ‘rondje om de kerk’ heeft Binnenstadbedrijf Doetinchem besloten dat de (financiële) risico’s vanwege de aangescherpte coronamaatregelen te groot zijn.

”Een moeilijke beslissing en een enorme teleurstelling. Op basis van de afgekondigde coronamaatregelen op vrijdag 12 november jl. zijn wij, het team Binnenstadbedrijf Doetinchem, de interne discussie aangegaan om te kijken naar de doorgang van dit evenement in de binnenstad. Echter zien we teveel onzekerheden, een te groot (financieel) risico en ervaren teveel beperkingen om de ijsbaan dit jaar te laten doorgaan” aldus Louis van Andel, directeur Binnenstadbedrijf Doetinchem.

De BAX ijsbaan is jaarlijks een enorme bezoekerstrekker voor de Doetinchemse binnenstad en zou dit jaar uitgebreid worden met 350 m2 aan kunstijs rondom de kerk. De plannen voor dit ‘rondje om de kerk’ waren in 2020 al gemaakt, maar ook toen kon dit evenement vanwege de coronamaatregelen niet gerealiseerd worden.

Foto: Binnenstadbedrijf Doetinchem