Bij de grote schoorsteen De Fakkel op het DRU Industriepark in Ulft zijn dinsdagavond 58 nieuwe portretten van arbeiders onthuld. Niet alleen de ‘Huttekeerls’ van de DRU worden herinnerd met de serie foto’s, ook ijzer- en metaalwerkers die zwoegden in gieterijen in onder meer Laag-Keppel krijgen een plek bij de voormalige fabriekspijp.

“Het zijn arbeidersfoto’s van mensen die gewerkt hebben in de zware ijzerindustrie”, schetst Wim Peters, secretaris bij de Stichting Monument voor de Arbeider, verantwoordelijk voor de plaatsing van het monument. “Met name in de ijzergieterijen langs de Oude IJssel, van Isselburg tot Doesburg.” Het monument moet passanten wijzen op de zware omstandigheden waar ijzerwerkers in het verleden mee te maken hadden. “Het moet een eerbetoon zijn al die mensen die onder gigantisch zware omstandigheden hun kost moesten verdienen”, zegt Peters. “Als je zag hoe die mensen uit de gieterij kwamen, dat is echt niet meer voor te stellen. Daar moet je werkelijk respect voor hebben.”

De datum van de onthulling, dinsdag 17 mei, is niet bij toeval gekozen. Het is de oorspronkelijke oprichtingsdatum van Diepenbrock en Reigers fabrieken, afgekort tot DRU, een naam die nog altijd voortleeft in de huidige benaming voor het gebied. Hoewel De Fakkel begon als monument voor de DRU, merkt de stichting dat het steeds meer een streekkarakter krijgt. “Ook die mensen melden zich in toenemende mate aan”, zegt voorzitter Ben Terwiel over de arbeidersfoto’s uit andere plaatsen met ijzergieterijen. “Vaak is het niet de huidige generatie die mensen aandraagt, maar de opa’s en oma’s. Mensen zien dat als een eerbetoon aan hun voorvaderen.”

Voor de coronapandemie was er, sinds de start in 2016, jaarlijks een onthulling van nieuwe beeltenis. Die traditie wil de stichting nu het qua coronasituatie weer kan de komende jaren in ere herstellen. In totaal hangen er nu 374 geëmailleerde portretten bij De Fakkel. “Voor ons betekent het dat we alle mensen die hier gezwoegd hebben een gezicht geven”, zegt voorzitter Terwiel. “Dat is het idee achter de portretten.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8