Doetinchem geeft toestemming voor een grondige herontwikkeling van het zestig jaar oude verpleeghuis Den Ooiman. Eigenaar Sensire is van plan om de locatie om te bouwen tot een wijk waar tientallen reguliere woningen komen naast ruim zestig zorgstudio’s.

“Het is de juiste de mix van zorgwoningen en reguliere woningen en de synergie tussen haar bewoners die de kracht van deze locatie gaan uitmaken”, meldt de gemeente Doetinchem over de plannen. Sensire wil tussen de veertig en zestig regulieren woningen op de locatie aan de Keppelseweg maken. Dit kunnen zowel appartementen als grondgebonden woningen zijn. Deze huizen komen in hofjes te staan, terwijl de 64 zorgstudio’s in twee nieuwe gebouwen komen. In deze nieuwbouw komen ook ondersteunende ruimtes voor bewoners met een zorgvraag.

Als de plannen definitief zijn, verwacht Sensire dat de bouw achttien maanden duurt. Een groot gedeelte van het terrein wordt in de nieuwe situatie openbaar toegankelijk. Buurtbewoners, die eind vorig jaar met een informatieavond zijn geïnformeerd, hebben wel zorgen over de verkeersdruk op Groot Hagen en de Prins Alexanderstraat. Volgens de gemeente neemt Sensire dit mee in de definitieve planvorming.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8