Dankzij een nieuwe regeling kunnen inwoners van de gemeente Aalten een levensloopbestendige woning (levensloopwoning) plaatsen op eigen erf naast hun eigen woning. Een mooie oplossing als er nog geen sprake is van intensieve mantelzorg. “Steeds meer inwoners vragen of ze op hun erf een levensloopbestendige woning mogen bijbouwen. Ze willen bijvoorbeeld hun ouders in de buurt houden ook als er nog niet direct zorg nodig is. Dit past ook bij ons, een moderne vorm van noaberschap” verteld wethouder Ted Kok.

De levensloopwoning is eigenlijk een voorloper van de mantelzorgwoning. Waar voor een mantelzorgwoning, een intensieve zorgrelatie moet worden aangetoond, is dat nu bij een levensloopwoning niet meer nodig. Bij vele oudere inwoners is de intensieve zorgrelatie (nog) niet van toepassing en voor die inwoners is de levensloopwoning dan een mooie oplossing. De levensloopwoning mag naast de hoofdwoning worden bijgebouwd, maar ook is het mogelijk om een deel van de hoofdwoning in te richten als een zelfstandige wooneenheid.

Voor het plaatsen van de levensloopwoning is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Als die wordt afgegeven, geldt deze voor een periode van maximaal 10 jaar. Is het langer nodig dan moet wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

© Foto: RTV Ideaal