Inwoners en ondernemers van Achter-Drempt zijn op 9 mei van harte welkom op de informatieavond over de herinrichting van de Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt. De avond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Hessenhuus. De afgelopen maanden werkte de gemeente Bronckhorst samen met de werkgroep Verkeer van de Zomerweg en Advies en Ingenieursbureau Roelofs aan een nieuwe inrichting voor de Zomerweg.

De gemeente wil de straat verkeersveiliger en groener maken. Roelofs heeft samen met de gemeente en de werkgroep een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Zomerweg. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het schetsontwerp van de Zomerweg gedeeld met aanwezigen. Er is tijdens de informatiebijeenkomst mogelijkheid om te reageren op het ontwerp. De avond start met een presentatie van ongeveer 30 minuten. Hierin zal toelichting worden gegeven op het schetsontwerp en op de gemaakte keuzes. Vervolgens is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan over het ontwerp en de inrichting.

Weggebruikers die vaak via de Zomerweg reizen kunnen ook reageren op het ontwerp. Dat kan vanaf 10 mei via de website van de gemeente Bronckhorst. Alle reacties gaan mee in een zogenaamde ‘terugkoppelnota’. In deze notitie geeft de gemeente aan in hoeverre binnengekomen opmerkingen zijn meegenomen in het ontwerp. Deze terugkoppelnota publiceert de gemeente Bronckhorst eind juni op de website van de gemeente.

© Foto: Gemeente Bronckhorst