Het veldje tussen de Toonkweg en de Orchideestraat in de Bloemenbuurt in Zelhem wordt een wadi. Een wadi is een greppel of verlaging in het groen. Bij extreme regenbuien kan regenwater hierin worden opgevangen. Daarna kan het water langzaam (door infiltratie) in de bodem zakken. Het veldje wordt daarom deze maand gedeeltelijk verdiept. Daarna plaatst de gemeente Bronckhorst de voetbaldoeltjes terug. Voetballen en spelen blijft gewoon mogelijk, alleen bij extreme buien zal er tijdelijk water in de wadi staan.

De Bloemenbuurt in Zelhem is een Buurt van de toekomst. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme regenbuien én droogte. Bij de herinrichting van de Bloemenbuurt houdt de gemeente Bronckhorst hier rekening mee. Onder het nieuwe straatwerk in de Bloemenbuurt komt een infiltratieriool, om regenwater op te vangen. Het relatief schone regenwater wordt dan niet meer afgevoerd via het riool, maar zakt terug in de bodem. Bij zeer heftige regenbuien kan het infiltratieriool de hoeveelheid water echter soms niet verwerken. ‘Om overstromingen te voorkomen, maken we daarom een overloop naar een zogenaamde wadi. Met een wadi wordt de Bloemenbuurt nog klimaatbestendiger,’ meldt de gemeente Bronckhorst

Meer informatie over wadi’s of andere maatregelen voor het klimaat in te vinden op de website www.klimaatadaptatienederland.nl. Hier zijn tips te vinden over wat je zelf kunt doen in eigen tuin, om te helpen jouw omgeving klimaatbestendig te maken. Denk aan het afkoppelen van het regenwater van je dak. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

© Foto: Gemeente Bronckhorst