Op zaterdag 17 september om 12.00 uur is voor het eerst een stiltekring voor de vrede georganiseerd in Steenderen door de plaatselijke kerken. De bedoeling van zo’n kring is om in stilte een statement te maken voor vrede. Laten zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van oorlog en geweld in de wereld.

In heel het land werden op die dag en dat tijdstip stiltekringen georganiseerd. De organisatie Pax voor Vrede had hiertoe opgeroepen als startmoment van de landelijke Vredesweek, die duurt tot en met 25 september. Toen de stiltekring in Steenderen begon om 12 uur was het droog en zonnig, na een pittige regenbui. Na afloop begon het weer te regenen. 16 mensen hadden zich verzameld rond de vijver op de parkeerplaats bij de Coöp en enkele mensen sloten zich aan die boodschappen gingen doen of bleven staan kijken.

De aanwezigen werden welkom geheten door Maria Schotman, waarna Marijke Schotman op de trompet speelde. Daarna was er 5 minuten stilte, een gedicht met de titel: Opstaan in stilte, weer 5 minuten stilte en ter afsluiting trompetspel.

Foto: Henk Knol