Provincie Gelderland houdt samen met aannemer BAM Infra een inloopbijeenkomst over het ontwerp en de uitvoering van de N346 Schakel Achterhoek – A1. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 september in de Schouwburg Lochem. Tussen 16.00 en 21.00 uur is iedereen welkom om binnen te lopen. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men het ontwerp bekijken van de Rondweg Lochem. Ook geeft de aannemer informatie waar de werkzaamheden plaatsvinden en wat dat betekent voor de bereikbaarheid van de omgeving. Er zal alle gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Bam Infra heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1. Vanaf het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd tot aan het kruispunt Goorseweg / Nettelhorsterweg. Dit is inclusief de nieuwe brug over het Twentekanaal en de nieuwe fiets-voetgangersbrug naar het nieuwe stationsgebied. De N346 Schakel Achterhoek A1 is een toekomstbestendige oplossing om de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek bereikbaar te houden. De provincie legt deze weg aan om de veiligheid en doorstroming van doorgaand verkeer te verbeteren. De landschappelijke inpassing versterkt de groene uitstraling van het gebied met de karakteristieke bomenlanen en landgoederen. Door de aanleg van de fiets- voetgangersbrug vanaf de bestaande Lochemse Brug naar het station, wordt het snelverkeer gescheiden van voetgangers en fietsers.

Vanaf maart 2023 gaat de eerste schop de grond in voor de N346 Schakel Achterhoek – A1. Provincie en de aannemer proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Medio 2025 is de nieuwe provinciale weg klaar.

Foto: Gemeente Lochem