Dinsdag heeft de Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, ondersteund door de politie Noord – en Oost-Gelderland, een integrale controle gehouden. Er zijn verschillende bedrijven bezocht en controles uitgevoerd.

Aanleiding voor deze integrale controledag zijn de drugsdumpingen van de afgelopen maanden. De controle werd goed ontvangen door de inwoners in alle 3 gemeenten. Er zijn weinig overtredingen geconstateerd. Naast enkele kleine milieuovertredingen, zijn er 2 niet-in-gebruik-zijnde hennepkwekerijen aangetroffen en een illegale bewoning. Er zijn geen aanhoudingen verricht tijdens de controle.

De afgelopen maanden zijn er opvallend meer drugsdumpingen geweest in de Achterhoek (Oost en West). Het gaat dan om drugsafval dat overblijft bij het produceren van drugs. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende dumpingen. De gemeenten en omgevingsdienst willen met de controle meer zicht krijgen op het (juiste) gebruik van schuren en erven. In de omgeving van het Zwarte Veen, waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen, is gecontroleerd op erven, en in gebouwen (niet zijnde woningen).

Ook zijn bewoners van het gebied geïnformeerd over het buiten houden van criminele activiteiten en het melden van signalen, via folders en gesprekken. Een groot aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeenten en omgevingsdienst waren aanwezig.

© Foto: RTV Ideaal