De komst van toeristen naar de gemeente Oost Gelre zorgt voor meer levendigheid en reuring. En dat heeft een positieve impact op de lokale economie zoals een toename van het aantal banen, het in stand houden van voorzieningen en een toename van winkel- en horecagelegenheden. Al met al geeft dit de inwoners een trots gevoel. Dit blijkt uit een onderzoek onder de inwoners van Oost Gelre.

Niet alles wordt als positief ervaren. Een klein deel van de inwoners ervaart ook de nadelen: toerisme en recreatie verstoren de rust in de natuur, zorgen voor parkeerproblemen en er wordt vaak zwerfafval in de straat achtergelaten. Over het algemeen vindt men dat het toerisme nog meer gestimuleerd mag worden. De indruk is dat meer toerisme niet leidt tot meer wrijving tussen bezoekers en inwoners. Aan de andere kant is het ook weer niet zo, dat meer toerisme bijdraagt aan meer onderlinge verbondenheid of mogelijkheden om actief te zijn voor de gemeenschap.

”Dit onderzoek is een zogenoemde nulmeting. Het is de bedoeling dat we dit onderzoek over een bepaalde tijd gaan herhalen. Op die manier kunnen we zien of de balans tussen positieve en negatieve beleving van toerisme en recreatie goed afgestemd blijft” aldus de gemeente Oost Gelre.

© Foto: RTV Ideaal (archief)