Om meer inwoners te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes, is een nieuw lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst stemden hier eind december mee in en de gemeenteraad beslist eind februari over het plan. Het is een speerpunt voor de coalitie om meer aandacht te geven aan preventie en om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Hiermee wil de gemeente Bronckhorst bijdragen aan het welbevinden van de Bronckhorsters. De gemeente werkt hierbij lokaal en regionaal nauw samen met diverse betrokken maatschappelijke partners.

Het nieuwe beleid richt zich op positieve gezondheid en preventie. De gemeente Bronckhorst richtte zich al op 5 pijlers zoals gezonde jeugd, vitale inwoners, Bronckhorst inclusief, samenredzaamheid in de kernen en iedereen een stevige basis. Daarbij heeft de gemeente aandacht voor de sociale en fysieke leefomgeving en voor individueel gedrag. Het gaat om zorg, welzijnsactiviteiten en specifieke acties. Denk aan het opzetten van ontmoetingscentra, uitvoering inclusieagenda en projecten als dementievriendelijke en regenboog gemeente, aandacht voor mantelzorgers en een divers aanbod van toegankelijke zorg en welzijnsvoorzieningen. Er komen jaarlijkse uitvoeringsplannen met de concrete activiteiten om in die periodes samen met inwoners, (vrijwilligers)organisaties en andere maatschappelijke partners te werken aan gezond leven.

“Gezondheid en preventie staan bij ons hoog op de agenda. We zetten ons graag in om voorwaarden te scheppen waarmee inwoners gezonde keuzes kunnen maken”, aldus wethouder volksgezondheid Evert Blaauw.

© Foto: Gemeente Bronckhorst