Op donderdag 29 februari organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen een Erfgoeddag in het Vriezenhuis in Winterswijk Woold.

Inwoners van de drie gemeenten en andere geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Met als motto ‘Wi-j doet ’t samen’ voeren de drie gemeenten sinds 2017 samen erfgoedbeleid uit. Op de Erfgoeddag blikken zij samen met de aanwezigen terug op de resultaten hiervan, besteden ze aandacht aan de relatie tussen erfgoed en landschap én kijken zij graag samen met de bezoekers vooruit naar de komende beleidsperiode.

Het wordt een evenement vol inspiratie, kennisdeling en ontmoetingen. Met enthousiaste sprekers, verrassende activiteiten, een gezellige informatie- en netwerkmarkt en nog veel meer. Aan bod komen verschillende thema’s zoals transformaties van Achterhoekse erven, water- en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes, erfgoed omgevingswetproof maken in ruimtelijke plannen en werven en behouden van vrijwilligers. Ook zijn de betrokken wethouders van de drie gemeenten aanwezig om met de aanwezigen in gesprek te gaan over de toekomst van het erfgoedbeleid.

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en dat kan tót 16 februari. De bijeenkomst is gratis.

© Foto: RTV Ideaal