LochemEnergie heeft afgelopen jaar verkend of ook zij een windturbine op zee kan realiseren. In discussies over het plaatsen van windmolens op land komt vaak de suggestie naar voren om ze liever in parken op zee te bouwen. Directeur Bob Duindam van LochemEnergie legt uit dat het mooi klinkt, maar helaas niet kan.

De gemeente Lochem wil ruimte vinden voor ongeveer 4 windmolens van 3 megawatt. Ook moet er in totaal 100 hectare zonnepark op de grond komen. Daarvan is inmiddels 60 hectare vergund. Daarnaast bekijkt de gemeente hoeveel zonne-energie met daken is op te wekken. De energiebehoefte van Lochem wordt voor een klein deel gehaald uit zon-op-dak. Als alle daken die daarvoor geschikt zijn worden ingezet, is ongeveer acht procent van de totale opgave haalbaar. Het is door het rijk verplicht die opgave binnen de eigen regio te halen. In de regio (Stedendriehoek) neemt elke gemeente een deel voor haar rekening, gemeente Lochem doet ongeveer elf procent. Met een snel te realiseren windmolen op zee hoopte LochemEnergie de inwoners van Lochem een duurzaam en goedkoop alternatief te kunnen bieden.

LochemEnergie heeft afgelopen jaar uitgezocht of ook zij een windturbine op zee kan realiseren. Wind-op-zee is het domein van het rijk. Om windparken te realiseren en exploiteren schrijft het rijk aanbestedingen uit. Windparken op zee worden vervolgens gerealiseerd door enorme conglomeraten van bedrijven die de miljarden voor investeringen kunnen opbrengen. Op dit moment is het, volgens LochemEnergie, ook niet mogelijk om de opgave die de gemeente Lochem heeft op zee te realiseren met 6 of 8 grote windmolens. Het rijksbeleid bepaalt dat de eigen energiebehoefte op eigen (regio) grondgebied gerealiseerd moet worden. Daar zijn veel argumenten voor te noemen. Zo worden er onder andere niet alleen turbines geplaatst, voor elk park komen er ook extra hoogspanningsleidingen vanaf de zee het land in. Daarbij is transport van energie over grote afstanden kostbaar.

© Foto: LochemEnergie