© Foto: RTV Ideaal

De subsidieregeling Berkelland Bespaart is gesloten. Het hele subsidiebedrag van 800.000 euro is op. Dat betekent dat er geen aanvragen meer kunnen worden gedaan voor deze subsidieregeling. In 2023 hebben 1600 huishoudens gebruikgemaakt van deze regeling om duurzaamheidsmaatregelen in hun koopwoning te nemen.

Vanaf medio januari gaat de Isolatie Subsidie Achterhoek van start. Het Energieloket Achterhoek gaat deze regeling voor de gemeente Berkelland uitvoeren. De Isolatie Subsidie Achterhoek richt zich op het na-isoleren van niet goed geïsoleerde woningen. De subsidie komt beschikbaar voor zelfwerkzaamheden ter verduurzaming van de woning (max. 750 euro), collectieve inkoopacties die aantrekkelijker worden door een flink subsidiebedrag (tot 1.000 euro) en een gebiedsgerichte aanpak in een nog nader te bepalen buurt in Berkelland.

Subsidie aanvragen kan pas vanaf medio januari 2024 bij het Energieloket Achterhoek.

© Foto: RTV Ideaal (archief)