© Foto: RTV Ideaal (archief)

Het jeugdlintje is nieuw in Oude IJsselstreek. Hiermee wil de gemeente een blijk van waardering geven aan inwoners die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving en te jong zijn om voor andere onderscheidingen in aanmerking te komen.

“Kinderen en jongeren doen soms hele bijzondere dingen. Deze kinderen verdienen het om in het zonnetje worden gezet. Kent u iemand in uw buurt, op school of bij de vereniging? Nomineer hem of haar dan voor het jeugdlintje van Oude IJsselstreek” aldus waarnemend burgemeester Mirjam Maasdam.

Iemand intensief helpen, opruimacties voor zwerfafval opzetten, met zelfgemaakte producten geld inzamelen voor een goed doel, leeftijdsgenoten cyberwijs maken, sport- en spelactiviteiten organiseren in de wijk of iemand helpen met de Nederlandse taal. Zomaar een aantal mooie voorbeelden van belangeloze en uitzonderlijke inzet. Iets wat de gemeente Oude IJsselstreek graag beloont en stimuleert.

Een jury, bestaand uit de kinderburgemeester, een kinderraadslid, een lid van de jongerenraad, een gemeenteraadslid en de waarnemend burgemeester doet een voordracht op basis van de nominaties. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 22 november, vlak na de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Er kunnen dan meerdere lintjes tegelijk worden uitgereikt.