© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Oost Gelre is van plan het voormalige gebouw van Flynth in Groenlo aan de Winterswijkseweg aan te kopen voor de opvang van minimaal 60 vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeenteraad behandelt op 2 juli een voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor deze aankoop. Na de aankoop moet het pand verbouwd worden om geschikt te maken voor bewoning. Pas dan kunnen de eerste Oekraïense mensen er terecht. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet duidelijk. Oost Gelre hoopt op eind dit jaar.

Het college van B&W neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Wij vinden dat iedere gemeente een steentje moet bijdragen in het opvangen van vluchtelingen. Dat doen we in Oost Gelre al in meerdere opvanglocaties voor deze specifieke doelgroep. We willen daar nu deze locatie aan toevoegen. Door het pand aan te kopen beschikken we als eigenaar over een duurzame opvanglocatie waar we meerdere jaren mee vooruit kunnen” aldus burgemeester Annette Bronsvoort.

Met dit besluit levert de gemeente Oost Gelre een bijdrage aan het behalen van de taakstelling voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Omwonenden van de locatie zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst begin juni.