Vanaf 2019 liep in de gemeente Berkelland een integraal kavelruilproject dat mede gefinancierd werd door de provincie Gelderland en Europa. De oorspronkelijke ambitie was om 250 hectare te ruilen zodat er een betere landbouwstructuur zou ontstaan en er daarnaast ook natuur en waterdoelen konden worden gehaald.

De Berkellandse stichting vrijwillige kavelruil heeft vele keukentafelgesprekken gevoerd met eigenaren van grond. Dat resulteerde in diverse ruilplannen. Door Corona heeft het project wat vertraging opgelopen maar er is een heel mooi eindresultaat behaald: in totaal is 359 hectare van eigenaar gewisseld. Hierbij waren 220 percelen betrokken en 124 eigenaren.

Eind december 2023 passeerde de laatste akte binnen dit project bij de notaris. Wethouder Van Gijssel feliciteerde de bestuursleden van de stichting vrijwillige kavelruil Berkelland en omstreken met dit mooie resultaat. ”Het had letterlijk heel wat voeten in de aarde om zover te komen. En omdat er nog steeds animo is om vrijwillig te ruilen onderzoeken we gezamenlijk de mogelijkheden voor een vervolgproject” aldus wethouder van Gijssel.

© Foto: Google Maps