Eind juli is de laatste 10 hectare grond geruild binnen het kavelruilproject Bronckhorst. In 3 jaar tijd is er in totaal 200 hectare geruild tussen 70 deelnemers. Met deze laatste ruiling is het kavelruilproject afgerond.

Aan de start van het kavelruilproject had het project 66,5 hectare ruilgrond. 60 hectare ingebracht door de provincie en 6,5 hectare van onze gemeente. Doel van het kavelruilproject was het verbeteren van de landbouwstructuur met daarnaast een bijdrage leveren aan de versterking van het landschap. In totaal is er bijna 200 hectare geruild. Hiervan is 18 hectare geruild voor huiskavelvergroting, 74 hectare voor afstandsverkorting en 19 hectare voor kavelconcentratie, 18 Hectare is geruild voor de versterking van natuur en landschap, 65 Hectare is geruild ten behoeve van het vergroten van de bestaande bedrijfsomvang en 6 hectare voor overige doelen waaronder grenscorrecties.

Het verduurzamen van de agrarische bedrijfsvoering wordt als een van de oplossingen gezien om stikstof te kunnen reduceren. Via het kavelruilproject is er aan deze verduurzaming al een bijdrage geleverd door huiskavels te vergroten, kavels samen te voegen en bedrijfsoppervlaktes te vergroten.

Foto: RTV Ideaal