Afgelopen jaar hebben de Werkgroep GA! en de gemeente Lochem hard gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van behoud van accommodaties, voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Onderdelen van de haalbaarheidsstudie zijn een stedenbouwkundige inpassing en een verkeerskundige analyse op basis van het programma van eisen. Hoog tijd om omwonenden en andere inwoners van Gorssel uit te nodigen voor informatieavonden. Zij kunnen tijdens deze avonden reageren op de eerste verkenning.

In 2020 kwamen uit een verkenning van negen varianten drie varianten voort. Ook daarover konden inwoners van Gorssel meedenken. Daaruit kwam een vervolgonderzoek naar twee locaties: ’t Trefpunt en de Vullerschool. Voor omwonenden grenzend aan het plangebied van ’t Trefpunt en de Vullerschool zijn er informatieavonden. Bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Andere geïnteresseerden uit Gorssel zijn welkom op 5 oktober in de Protestantse Kerk. De avond begint om 19.30 uur.

Tijdens de avonden presenteren Michel Nelissen en Erik Schreuder van adviesbureau Sweco mogelijke stedenbouwkundige varianten, inclusief een verkeerskundige uitwerking. Het gaat om een verkenning van de mogelijkheden, dus niet om een ontwerp. Daarna is er gelegenheid voor bezoekers om te reageren. Die reacties neemt de gemeente mee in het advies aan de gemeenteraad.

Foto: gemeente Lochem