Alle kinderen kunnen kerstbomen verzamelen en wegbrengen naar de speciale inleverpunten. De gemeente betaalt je daarvoor 0,50 cent per boom. De kerstbomen worden daarna door de gemeente versnipperd. Kerstbomen mogen ook in de groene container of bij het grof tuinafval.

“Gezien de brandveiligheid, de organisatorische kosten en het geringe aantal huishoudens dat er gebruik van maakte, waren we voornemens de kerstbomeninzameling niet te organiseren dit jaar. Echter, we hebben gemerkt dat veel inwoners dit jammer vinden en het als een traditie zien. Ook vanuit de politiek hebben ons signalen bereikt dat ze deze actie een warm hart toe dragen. Daarom kiezen we ervoor dit jaar toch de kerstbomeninzameling te organiseren” aldus wethouder Hans van der Noordt.

De gemeente zamelt enkel kerstbomen in op de inzamelpunten. Denk bij het vooraf verzamelen van kerstbomen aan (brand)veiligheid.

© Foto: Gemeente Berkelland