Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland werkt mee aan de plannen van Penterman Projecten BV voor de bouw van drie woningen op de locatie Hondevoort 11 in Eibergen. Het gaat om de bouw van een levensloopbestendige twee-onder-een-kap-woning en een vrijstaande woning.

Het gebouw van de voormalige dierenartsenpraktijk staat leeg en wordt gesloopt. De locatie krijgt hiermee een nieuwe functie en draagt bij aan een kwaliteitsimpuls op deze locatie in Eibergen. Het ontwerp van de woningen past bij de uitstraling van de Hondevoort. Op 21 juni 2022 heeft het college een positief besluit genomen op het Principeverzoek voor de bouw van drie woningen. Na het principebesluit is het plan verder uitgewerkt en zijn afspraken vastgelegd in een afgesloten realiseringsovereenkomst.

De initiatiefnemer zal spoedig starten met de bestemmingsplanprocedure. Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks melden bij de initiatiefnemer.

© Foto: Gemeente Berkelland