Om meer inwoners van Bronckhorst te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes, is nieuw lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Burgemeester Marianne Besselink en de wethouders stemden hier woensdag mee in en de gemeenteraad beslist eind februari over het plan.

Het is een speerpunt voor de coalitie om meer aandacht te geven aan preventie en om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Hiermee wil Bronckhorst bijdragen aan het welbevinden van de Bronckhorsters. ”We werken hierbij op lokaal en regionaal nauw samen met diverse betrokken maatschappelijke partners”aldus de gemeente.

Het nieuwe beleid richt zich op positieve gezondheid en preventie. Gezonde en weerbare jeugd, vitale inwoners, bronckhorst inclusief, samenredzaamheid in de kernen en edereen een stevige basis zijn de vijf pijlers. ”Gezondheid en preventie staan bij ons hoog op de agenda. We zetten ons graag in om voorwaarden te scheppen waarmee inwoners gezonde keuzes kunnen maken” aldus wethouder volksgezondheid Evert Blaauw.

© Foto: RTV Ideaal