Klimaatbestendig wonen langs de Oude IJssel, een strand, horeca, klimmen en klauteren in de natuur en een fietspad langs de hele Oude IJssel. Allemaal mogelijkheden die staan in het toekomstbeeld: Het Landschapspark Oude IJssel. In deze toekomstvisie is de Oude IJssel het onderscheidend vermogen, de troef in het creëren van kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het ‘blauwe goud’ met daaromheen een Landschapspark wat alle woonkernen met elkaar verbindt.

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een toekomstbeeld voor het gebied rondom de Oude IJssel. Met de hulp van inwoners, de gemeenteraad, grondeigenaren en andere belanghebbenden heeft de gemeente Oude IJsselstreek de mogelijkheden en behoeftes voor het gebied rondom de Oude IJssel verkend. Al die wensen en kansen zijn, samen met de landschapsarchitecten van Buro Ontwerp & Omgeving, vertaald in een toekomstbeeld voor de komende 20 tot 30 jaar.

Op dinsdag 18 januari werd de visie besproken in het college van gemeente Oude IJsselstreek en in februari wordt het voorgelegd aan de raad. Het betreft een plan dat meerdere portefeuilles van diverse wethouders betreft.