Op het gebied van onderwijs, ouderenzorg en pastoraat nemen de congregaties en kloosterorden vanaf het midden van de negentiende eeuw tot in de tweede helft van de twintigste eeuw een belangrijke plaats in in de Achterhoek. Het Heiligenbeeldenmuseum vraagt in haar thematentoonstelling van dit jaar hiervoor aandacht, op velerlei gebied is het van invloed geweest op de ontwikkeling van de Achterhoek.

Tussen kloosterorden en congregaties zijn kerkrechtelijke overeenkomsten en verschillen. Het zijn beide instituten van Godgewijd leven. Het belangrijkste verschil is de gelofte. Wie lid wordt van een congregatie legt een eenvoudige gelofte af. Dit houdt minder afzondering in en het behoud van bezittingen, ook al heeft de ingetredene daar geen vrije beschikking over. Leden van orden leggen een plechtige gelofte af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid.

De vorig jaar uitgestelde tentoonstelling vindt dit jaar tot 29 mei plaats. In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van de “Semana Santa” in Andalusië. Fotograaf Hans Hampsink heeft tijdens de Goede Week in verschillende steden en dorpen het religieuze hoogtepunt van het jaar vastgelegd. Tijdens de officiële opening van de thematentoonstelling afgelopen zondag werd hierover een lezing houden.

Foto: Heiligenbeeldenmuseum