Iedereen herkent ze, de karakteristieke knotbomen die langs de wegen van Vierakker staan. Ze horen van oudsher bij ons landschap en zijn het alleen al daarom waard om goed onderhouden te worden. Dat onderhoud werd in Vierakker tot nu toe gedaan door de gemeente Bronckhorst, die eens in de drie jaar alle knotbomen in één keer onder handen nam, maar voor de biodiversiteit zou het veel beter zijn om dit knotten over de jaren te verdelen, zodat elk jaar telkens maar een deel van de knotbomen wordt gesnoeid. Zo blijven er altijd uitgegroeide en bloeiende bomen in een groepje staan.

Knotbomen bieden namelijk onderdak aan allerlei verschillende dieren, planten en andere organismen en ze zijn belangrijk voor insecten, zoals hommels, vlinders en mieren, die hun voeding uit bloeiende knotbomen halen. Om deze reden heeft de gemeente ermee ingestemd om het knotten van de bomen langs de openbare wegen in Vierakker vanaf deze winter aan de vrijwilligers van Levend Landschap Vierakker over te laten. Daarvoor geeft de gemeente ook een vergoeding aan LLV, geld dat weer kan worden gebruikt om andere groene projecten in het dorp mee te financieren.

”Er gaat in Vierakker nu een knotboomgroep worden opgericht. In de opstartfase krijgen we van Stichting Landschapsbeheer Gelderland training en begeleiding, en goed snoeigereedschap wordt ook door SLG aan de vrijwilligers uitgeleend” laat Sander van Soest weten. ”Graag nodigen we iedereen die het leuk lijkt om mee te doen met deze werkgroep uit voor een gezellige startbijeenkomst. Tijdens deze avond wordt toegelicht wat de bedoeling is, en kan van gedachten worden gewisseld hoe de beste praktische invulling gegeven kan worden aan dit plan.”

In 2018 nam een aantal inwoners van Vierakker het initiatief om te kijken op wat voor manieren ze zelf aan de slag konden gaan om hun dorp nog verder te verbeteren voor wat betreft biodiversiteit, groen, landschap en aantrekkelijkheid. Na een brainstorm-bijeenkomst zijn ongeveer 30 inwoners actief aan de slag met een hele serie projecten onder de noemer Levend Landschap Vierakker.

© Foto: Levend Landschap Vierakker