Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, onderzoeken zij regelmatig het koopgedrag. In september start in Oost-Nederland daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden.

De informatie uit het onderzoek helpt gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Ook de gemeenten Bronckhorst en Lochem nemen deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus I&O Research. Tussen 12 en 28 september krijgen willekeurig geselecteerde adressen een uitnodigingsbrief om mee te doen aan het onderzoek. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Geïnteresseerden die geen brief hebben ontvangen, maar wel mee willen doen kunnen de vragenlijst ook invullen.

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeau kaarten van 25 euro verloot. De privacy van deelnemers is beschermd volgens de privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2023.

© Foto: RTV Ideaal (archief)