Young Muslim woman wearing hijab doing difficult task on desktop computer asking teacher to help with it

In Berkelland komen steeds nieuwe statushouders/vluchtelingen die zij moeten huisvesten en begeleiden. Om hen, naast de professionele begeleiding die ze krijgen, een warm welkom te geven in de gemeente en hen kennis te laten maken met de nieuwe woonplaats, is de gemeente Berkelland op zoek naar maatjes.

Een maatje wordt op basis van gelijke interesses gekoppeld aan een persoon of gezin. Dit wordt begeleid vanuit de gemeente. Er vindt eerst een intakegesprek plaats en vervolgens wordt er gekeken of er een match gemaakt kan worden. Er vindt dan een kennismaking plaats. Bij een goede ‘klik’ kunnen beide partijen het contact samen verder oppakken. Gemiddeld hebben maatjes drie keer per maand contact. Deze momenten kunnen onderling worden afgesproken.

Daarnaast wordt er een nieuwsbrief verzonden en wordt er 2 keer per jaar een informatieavond georganiseerd voor de deelnemers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Berkelland.

© Foto: RTV Ideaal (archief)