Bronckhorst wil met het nieuwe programmaplan de komende jaren het ingeslagen beleid uit het coalitieakkoord verder uitvoeren en blijven investeren. Ondanks de gezonde financiële status van de gemeente en een sluitende begroting van 104 miljoen zijn er volgens wethouder Antoon Peppelman ook aandachtspunten op het gebied van zorg.

“Ik ben blij met de begroting”, aldus wethouder Antoon Peppelman. “We zijn een financieel gezonde gemeente en we willen nu op een goede manier in Bronckhorst investeren.” Dat wil de gemeente onder andere doen met een investering van twintig miljoen euro voor nieuwe scholen en het toekomstigbestendig maken van sportaccommodaties. De ambitie om 1.700 woningen te realiseren blijft ook staan. Ook worden bedrijventerreinen in de gemeente vernieuwd en vergroot. De gemeente is volgens de wethouder in staat om te blijven investeren dankzij een ‘solide’ financiële positie. Hij denkt ook dat het belangrijk is om voorbereid te zijn op grote vraagstukken, zoals de energiecrisis, in de wereld.

Volgens Peppelman kan Bronckhorst de aangekondigde ravijnjaren vanaf 2026 opvangen omdat er goed is gespaard. “We hebben veel taken opgelegd maar de middelen vanuit het Rijk om die uit te voeren zijn niet genoeg. Hierin moeten we met alle gemeenten samen optrekken en een boodschap overbrengen.” Hij geeft wel aan dat er na deze begroting langzaam gekeken moet worden naar eventuele bezuinigingen.

Door de stijgende kosten van zowel jeugd- als Wmo-zorg liggen er volgens de wethouder ‘onzekerheden’ op de loer. Om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden wil Bronckhorst preventieve en alternatieve zorg bieden. “We willen de problemen in de jeugdzorg oplossen met voorliggende voorzieningen” laat Peppelman weten. “Er blijft altijd specialistische hulp nodig, maar bij sommige gevallen kan bijvoorbeeld aanmelden bij een vereniging ook uitkomst bieden om jongeren te helpen.”

Ook de vergrijzing speelt een rol in de zorg, schetst de wethouder. Om genoeg arbeidskrachten te behouden wil Bronckhorst investeren in faciliteiten in de gemeente. “Als regio moeten we aantrekkelijk zijn om te komen werken. We bouwen genoeg huizen dus dat is het probleem niet”, aldus Peppelman. “Ook de asielinstroom zie ik als een kans, we kunnen ze de aankomende jaren op een goede manier begeleiden naar onze arbeidsmarkt.”

De woonlasten in de gemeente stijgen niet verder dan de inflatie. Inwoners die problemen hebben om de gestegen kosten te betalen kunnen zich melden bij de gemeente. “We willen zorgen dat inwoners met lage inkomens het hoofd boven water kunnen houden”, aldus de wethouder. “We willen in deze onzekere tijd inwoners helderheid en duidelijkheid geven.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO (archief)